EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi

EMC, Kablosuz, Elektriksel Güvenlik ve Çevre Testleri
Çeşitli mühendislik ve test programlarında kapsamlı deneyime sahip, tam hizmet veren bir Akredite EMC Test Laboratuvarıyız. Mükemmel bir dönüş ile ürünlerinizin daha hızlı pazarlanması için ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlıyoruz.
Laboratuvarımız bünyesinde CE belgesi sürecinde kontrol edilmesi gereken Elektromanyetik Uyumluluk (2004/108/EC) direktifi gereksinimleri için,
TS EN 55015 - Elektrikli Aydınlatma Cihazlarının Elektromanyetik Yayınım Standardı,
TS EN 61000-3-2 - Harmonik Akım Yayınımı İçin Sınır Değerler
TS EN 61000-3-3 - Genel Alçak Gerilim Besleme Sistemlerindeki Gerilim Değişiklikleri, Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Deneyleri için
Sınır Değerler standartlarına göre Elektromanyetik Uyumluluk Deneyleri yapılabilmektedir.
Otomatik ölçümler ve veri toplama ve raporlama
Esnek yerinde ölçümler: uzak yerler, banliyö / şehirler
Gizli ölçüm teknikleri: uzun ve uzun süreli ölçümler
DC-40 GHz'den geniş ve dar bant ölçümleri
Manyetik alan ölçümleri: DC-30 MHz
Elektrik alan ölçümleri: 100 Hz - 40 GHz
ANSI C95.1'e Göre Ölçümler: Radyasyon Tehlikeleri
EMC Test planı hazırlığı
Mühendislik yayılım testi ve çalışmaları
Tasarım yardımı ve inceleme

 

EN 61000-6-1 : 2007 Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık standardı

 

EN 61000-6-3 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı

EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi

 

Elektromanyetik Uyumluluk Testi’ sıklıkla ‘EMC testi’ olarak kısaltılır. EMC testi, farklı ekipmanların aynı elektromanyetik  ortamda uyumlu çalışmalarını sağlamak için yapılır. EMC uygunluk testi iki ana bölümden oluşur. Öncelikle ‘Emisyonlar’ ve ikincisi ‘Bağışıklık veya duyarlılık’. Örneğin Amerikada sadece emisyon zorunlu iken Avrupa ve Türkiyede hem emisyon hem bağışıklılık testleri zorunludur.

EMC Testi yönetmeliğin kapsamına giren birçok ürün grubu için zorunludur. Tasarım aşamasından itibaren EMC ile ilgili destek almak ve planlı bir şekilde ürünü geliştirmek hem EMC Testlerinde başarılı olmanızı sağlar hemde ürün güvenliği konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

 

CE Belgesi için gerekli olan Elektromanyetik Uyumluluk (EMU ya da EMC) Testleri elektrikle çalışan her türlü ekipmana, makinaya, aksama veya cihaza uygulanmalıdır. İster 220V AC ile çalışsın ister DC ile (pil ya da adaptör ile) çalışsın bir elektrikli ürün çevresini elektromanyetik olarak etkileyebiliyorsa ya da çevresinden elektromanyetik olarak etkilenebiliyorsa bu ürüne EMC testleri uygulanmalıdır. Bir ürüne EMC testlerinin uygulanıp uygulanmayacağına ya da hangi testlerin uygulanacağına ürünün teknik özellikleri ile uygulanacak yönetmelik ve test standardı göz önünde bulundurularak karar verilir.

 

EMC TESTİ NASIL YAPILIR?

 

EMC testleri, yayılım (emission) ve bağışıklık (immunity) adı altında iki ana gruba ayrılır. Her bir EMC testi için özel ekipmanlar ve laboratuvar altyapısı kullanılır.

1) Yayılım (emission) testlerinde cihazların çevresine havadan veya kablodan yaydığı elektromanyetik yayılım ölçülür. Örnek testler:

a. Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi Deneyi (Conducted Emission)Conducted Emission testinde LISN, RF Kablo ve EMI Receiver kullanılır. Test edilen ürünün şebeke hattına yaydığı istenmeyen sinyaller ölçülerek limitin altında kalıp kalmadığı test edilir. Bilgi teknolojisi bir cihaz için bu test 150kHz’den başlayan ölçüm frekansı 30MHz’e kadar çıkmaktadır. Ürüne uygulanacak standarda göre ölçüm frekansı değişiklik gösterebilir.

b. Işıma yolu ile emisyon deneyi (Radiated Emission): Bu test sırasında test edilecek ürün dış ortamdan izole bir test odasında (anechoic chamber) çalıştırılır. Uygun EMC antenleri, RF kablolar ve EMI Receiver aracılığı ile ürünün ortama yaydığı elektromanyetik enerjinin seviyesi ölçülür. Elektrik alan birimi (dBuV/m) ile ifade edilen ölçüm değerleri ilgili ürün standardında belirtilen limitin altında kalmalıdır.

2) Bağışıklık (immunity) testlerinde ise test edilen ürünün elektromanyetik bozucu sinyallere maruz bırakılarak bağışıklığı tespit edilir. Elektromanyetik bozucu sinyal havadan ya da kablo ile test edilen cihaza uygulanır.  Örnek bağışıklık (immunity) testleri:

a. Elektrostatik Boşalma (ESD) Bağışıklık Testi : EN 61000-4-2 standardına göre test edilen ürüne havadan ya da temas yoluyla ESD sinyali uygulanır. Bu sinyalin tepe (peak) değeri uygulanan standarda göre değişiklik gösterir. Örneğin bilgi teknolojisi cihazlar için havadan uygulanan sinyalin tepe değeri en fazla -/+8kV’dir. ESD testinde kullanılan ESD simülatörü ya da tabancasının ve test düzeneğinin standarda uygun olması gerekmektedir.

b. Elektriksel Hızlı Geçici Rejim/Patlama (Burst) Bağışıklık Testi : EN 61000-4-4 standardına göre uygulanan EFT/Burst testidir, ürüne yüksek gerilimde bozucu sinyal uygulanır. EFT/Burst testi sırasında CISPR 16 standardına uygun test cihazı kullanılır.

c. Anî Yükselmelere Karşı Bağışıklık (Surge) Testi : EN 61000-4-5 standardına göre uygulanan Surge testidir, ürüne yüksek gerilimde bozucu sinyal uygulanır. Surge testi sırasında CISPR 16 standardına uygun test cihazı kullanılır.

d. Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile ilgili Bağışıklık (Voltage Dips) Testi: EN 61000-4-11 standardına göre şebeke gerilimindeki olası düşmeleri ve değişimleri simüle eden bir testtir. Performans kaybı standartta verilen limitler dahilinde olmalıdır. Test sırasında CISPR 16 standardına uygun test cihazı kullanılır.

e. Manyetik Bağışıklık Testi: Test edilen cihaz manyetik alana maruz bırakılarak performans kaybı olup olmadığı test edilir. 1, 3, 10 A/m ya da daha yüksek bir manyetik alana maruz kalan ürünün bağışıklığı standartta belirtilen performans kriterine uygun olduğunda testten geçmiş kabul edilir. Test sırasında CISPR 16 standardına uygun test düzeneği kullanılır.

 

Laboratuvarımız bünyesinde CE belgesi sürecinde kontrol edilmesi gereken

Elektromanyetik Uyumluluk (2004/108/EC) direktifi gereksinimleri için,

TS EN 55015 - Elektrikli Aydınlatma Cihazlarının Elektromanyetik Yayınım Standardı,
TS EN 61000-3-2 - Harmonik Akım Yayınımı İçin Sınır Değerler
TS EN 61000-3-3 - Genel Alçak Gerilim Besleme Sistemlerindeki Gerilim Değişiklikleri, Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Deneyleri için
Sınır Değerler standartlarına göre Elektromanyetik Uyumluluk Deneyleri yapılabilmektedir.
Otomatik ölçümler ve veri toplama ve raporlama
Esnek yerinde ölçümler: uzak yerler, banliyö / şehirler
Gizli ölçüm teknikleri: uzun ve uzun süreli ölçümler
DC-40 GHz'den geniş ve dar bant ölçümleri
Manyetik alan ölçümleri: DC-30 MHz
Elektrik alan ölçümleri: 100 Hz - 40 GHz
ANSI C95.1'e Göre Ölçümler: Radyasyon Tehlikeleri
EMC Test planı hazırlığı
Mühendislik yayılım testi ve çalışmaları
Tasarım yardımı ve inceleme

 

EN 61000-6-1 : 2007 Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık standardı

EN 61000-6-3 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı

 TELEFON : +90 216 225 03 41