Scope of accreditation

Our Ptc company is a small laboratory authorized by Europe, Turkey and Saudi Arabia.
It serves the whole world. It is authorized to international standards and serves the whole world.

 

Aydınlatma Armatürleri ve

Aydınlatma Lambaları

Işık ve aydınlatma - Lambaların ve

armatürlerin fotometrik verilerininin

ölçülmesi ve sunulması - Bölüm 1: Ölçme

ve dosya biçimi

TS EN 13032-1

 

EN 13032-1

Aydınlatma Armatürleri ve

Aydınlatma Lambaları

Işık ve aydınlatma - Lambaların ve

armatürlerin fotometrik verilerinin

ölçülmesi ve sunulması - Bölüm 2: İç ve

dış mekan iş yerleri için verilerin

sunulmas

TS EN 13032-2

 

EN 13032-2

Aydınlatma Armatürleri ve

Aydınlatma Lambaları

Işık ve aydınlatma - Ölçme ve lambaları ve

armatürlerin fotometrik verilerin sunumu

- Bölüm 4: LED lambalar, modülleri ve

armatürler

TS EN 13032-4

 

EN 13032-4

Aydınlatma Armatürleri ve

Aydınlatma Lambaları

Katı Hal Aydınlatma Armatürleri için

Elektriksel ve Fotometrik Ölçümler

ANSI IES LM-79-19

Aydınlatma Armatürleri ve

Aydınlatma Lambaları

LED Paketleri, Diziler Ve Modüllerin Işık

Akısı Ve Renk Sürekliliğini Ölçme

ANSI IES LM-80-20

Aydınlatma Armatürleri ve

Aydınlatma Lambaları

LED Işık Kaynaklarının Uzun Süreli Lümen

Sürekliliğinin Tasarlanması

ANSI IES TM-21-19

Aydınlatma Armatürleri ve

Aydınlatma Lambaları

LED Lambaların Ve Armatürlerin Uzun

Süreli Işık Akısının Sürekliliğinin

Tasarlanması

IES TM-28-20

 

Aydınlatma Armatürleri ve

Aydınlatma Lambaları

LED Lambaların, Işık Motorların ve

Armatürlerin Işık Akısı ve Renk

Sürekliliğinin Ölçülmesi

ANSI IES LM-84-20

Aydınlatma Armatürleri ve

Aydınlatma Lambaları

LED Işık Motorlarının ve elektrik ve

Fotometrik Özellikler İçin Sıcaklığın Bir

Fonksiyonu Olarak LED Lambaların

Karakterizasyonu

ANSI IES LM-82-20

Aydınlatma Armatürleri ve

Aydınlatma Lambaları

Aydınlatma Armatürleri

Performans-Bölüm 1: Genel Gereksinimler

IEC 62722-1

 

SASO-IEC-PAS-62722-1

Aydınlatma Armatürleri ve

Aydınlatma Lambaları

LED Aydınlatma Armatürleri için

Elektriksel ve Fotometrik Ölçümler

IEC 62722-2-1

 

SASO-IEC-PAS-62722-2-1

Aydınlatma Armatürleri ve

Aydınlatma Lambaları

Genel Aydınlatma için LED Modülleri

Performans Gereksinimleri

IEC 62717

 

SASO-IEC-PAS-62717

Aydınlatma Armatürleri ve

Aydınlatma Lambaları

Genel aydınlatma amaçlı , besleme

gerilimi 50 V üzerinde olan kendinden

balastlı LED lambalar- Performans

gereklilikleri

TS EN 62612

Lambalar

Lambaların Enerji Etiketlemesi

SASO 2870

 

Aydınlatma Armatürleri ve

Aydınlatma Lambaları

Energy Effıcıency, Functıonalıty And

Labellıng Requırements For Lıghtıng

Products Part 2

SASO 2902