Optik Laboratuvarı

FOTOMETRİK TESTLER  BÜTÜNLEŞTİRME  KÜRESİ ve GONYOFOTOMETRE            

Aydınlatmanın ve enerji verimliliğinin her geçen gün önem kazandığı günümüzde, teknolojinin de gelişmesiyle aydınlatma ürünlerinin nasıl ve hangi yöntemlerle test edildiği, hangi standartlara uygun cihazlar kullanıldığı bilgilerine olan gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. LED’lerin teknoloji ile birlikte gelişmekte olan üstün özelliklerinin dışında farklı kullanım alanları için farklı özelliklerde olması LED’le armatürlerin foto metrik özelliklerini belirlemede optik testler önem kazanmaktadır.  Bu bildiride,  LED’le armatürlerin foto metrik özelliklerini belirlemede kullanılan yöntemler ve bu yöntemler sonucunda elde edilen veriler ele alınmaktadır.

 

Laboratuvar ortamında yapılan,   ışık kaynaklarının karakteristik özelliklerini belirlemede kullanılan ölçümlere foto metrik ölçümler denir.  Bir LED’in ya da LED’le armatür/lambaların optik özelliklerini belirlemek için iki farklı cihaz kullanır. Bu cihazlardan bir tanesi   “Bütünleştirme Küresi ve diğeri ise “Gonyofotmetre   (Goniophotometer)”dir. Bu cihazlarla LED’le armatürlerin toplam ışık akısı,  renk karakteristikleri,  renk koordinatları,  ışık şiddeti dağılımları ve daha birçok parametre ölçülebilir.

GONYOFOTOMETRE

Gonyofotometre cihazı, bir ışık kaynağının ışık şiddeti dağılımını ve bu dağılımdan toplam ışık akısını hesaplamak için kullanılmaktadır.

Gonyofotometre ölçümü, aydınlatma armatür yada lambaların bir,  iki ve üç boyuttaki dağılımını,  hangi yöne hangi açılarda ne kadar ışık akısı gönderdiğini ve bu ölçümlerden de parıltı diyagramlarını, UGR (Unified     Glare     Ratio)     olarak tanımlanan kamaşma  tablolarını  ve  özel aydınlatmadaki      özel      açılarının hesaplanmasını sağlar. Gonyofotometre  ölçümleri  sonucundaIES ve LDTuzantılı ölçüm dosyaları elde edilir. Aydınlatma tasarımcıları bu dosyaları, optik simülasyon programlarının yardımı ile armatürlerin uygulanması planlanan alanlardaki istenen aydınlık düzeyi seviyelerini degerlendirmek için kullanmaktadırlar.

Fotometri ve spektrometri - her avize üreticisi için bir zorunluluktur

Fotometri ve spektrometri aydınlatma endüstrisi için giderek daha önemli hale geliyor. Satış için, renk gösterimi ve ışık dağılımının şeffaf bir değerlendirmesi genellikle önemlidir.

Lambaların ve aydınlatma armatürlerinin performans özelliklerinin tüm yönlerini kapsayan bağımsız test talebini karşılamak için VDE Enstitüsü bir Fotometri ve Spektrometri Test Merkezi işletmektedir. Hizmetlerin kapsamı, ışık akısı ölçümü, renk oluşturma indeksi, spektral değer bileşenleri ve renk sıcaklığından fotobiyolojik güvenlik değerlendirmesine, ışık dağılım eğrisinin tespitine ve spektral dağılımların mekansal olarak çözülmüş ölçümlerine kadar uzanmaktadır.
 

Işık titremesi ve stroboskopik etkileri

Işığın değerlendirildiği bilinen miktarlara ek olarak, LED aydınlatmadaki titreme davranışının önemi, genel LED ışığı temasının günlük kullanımında artmaya devam etmektedir.
Işık, örneğin HCL (İnsan Odaklı Aydınlatma) alanında, insanların refahı üzerindeki olası etkileri bakımından giderek daha fazla incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Aynı zamanda, ışığın titreşen özellikleri de refahı etkileyebilir. Titreme davranışının ve stroboskopik etkinin değerlendirilmesi için, ilgili sertifika seçeneğiyle bir test temeli geliştirdik.