Goniofotometre Ölçümleri

 LM-79-80 Lümen testleri Nasıl yapılır 

 

Aydınlatma led ürünlerinde Lümen testleri karanlık bir odada ürüne gerekli voltaj değerlerini vererek testlerin yapılarak Lüx değerlerinin çıkması ve raporlanması LM-79-80 Standartlarına göre test raporu hazırlanmaktadır. PTC Ürün test ve belgelendirme firmamız LM-79 Lümen testlerini Akreditasyonlu olarak yapabilmektedir.

Aydınlatma Armatürleri ve Aydınlatma Lambaları

Işık ve aydınlatma - Lambaların ve armatürlerin fotometrik verilerininin ölçülmesi ve sunulması - Bölüm 1: Ölçme ve dosya biçimi

TS EN 13032-1

EN 13032-1

Işık ve aydınlatma - Lambaların ve armatürlerin fotometrik verilerinin ölçülmesi ve sunulması - Bölüm 2: İç ve dış mekan iş yerleri için verilerin sunulması

TS EN 13032-2
EN 13032-2

Işık ve aydınlatma - Ölçme ve lambaları ve armatürlerin fotometrik verilerin sunumu - Bölüm 4: LED lambalar, modülleri ve armatürler

TS EN 13032-4

EN 13032-4

Aydınlatma Armatürleri ve Aydınlatma Lambaları

Katı Hal Aydınlatma Armatürleri için Elektriksel ve Fotometrik Ölçümler

ANSI IES LM-79-19

Aydınlatmanın ve enerji verimliliğinin her geçen gün önem kazandığı günümüzde, teknolojinin de gelişmesiyle aydınlatma ürünlerinin nasıl ve hangi yöntemlerle test edildiği, hangi standartlara uygun cihazlar kullanıldığı bilgilerine olan gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. LED’lerin teknoloji ile birlikte gelişmekte olan üstün özelliklerinin dışında farklı kullanım alanları için farklı özelliklerde olması LED’le armatürlerin foto metrik özelliklerini belirlemede optik testler önem kazanmaktadır.  Bu bildiride,  LED’le armatürlerin foto metrik özelliklerini belirlemede kullanılan yöntemler ve bu yöntemler sonucunda elde edilen veriler ele alınmaktadır.

 IES TM-28-20

Goniofotometre Ölçüm testleri, ışık yoğunluğu dağılımı ölçümü için kullanılan bir karanlık oda cihazıdır. Akreditasyonlu laboratuvarımız PTC Testing tarafından Tüm ürünlerinizin test raporu tarafımızca hazırlanır.

Downlight, ampul ışığı vs. gibi küçük aydınlatma armatürlerinin endüstriyel laboratuvar foto metrik veri ölçümleri içindir.

Ölçüm:

Işık Yoğunluğu Verisi, Işık Yoğunluğu Dağılımı, Bölgesel Işık Akısı, Işık Verimliliği, Işık Dağılımı, Kullanım Katsayısı, Işık Limit Eğrileri Parlaması, Mesafenin Yüksekliğe olan Maksimum Oranı, Eşit Aydınlatma Diyagramları, Armatür vs. Işık Alanı Eğrileri, Iso-kandela Diyagramları, Verimli Işık Açısı vb.….

Analiz ve Grafikler;

Parlaklık kesit grafikleri (Cross-Section) Yoğunluk kesit grafikleri Histogramlar 3 Boyutlu ışıklık yüzey çizimi 2 Boyutlu ışıklık izometrik(eşölçülü) çizim Işık şiddetinin açısal dağılımı Kromatik koordinatların açısal dağılım hesaplanı

Standartlar;

Işık ve aydınlatma - Lambaların ve armatürlerin foto metrik verilerinin ölçülmesi ve sunulması - Bölüm 1: Ölçme ve dosya biçimi

 

TS EN 13032-1

EN 13032-1

 

Işık ve aydınlatma - Lambaların ve armatürlerin foto metrik verilerinin ölçülmesi ve sunulması - Bölüm 2: İç ve dış mekân iş yerleri için verilerin sunulması

 

TS EN 13032-2
EN 13032-2

 

Işık ve aydınlatma - Ölçme ve lambaları ve armatürlerin fotometrik verilerin sunumu - Bölüm 4: LED lambalar, modülleri ve armatürler

EN 13032-4
SASO-EN-13032-4

 

LED Aydınlatma IES LM-79-08 Armatürleri ve Lambalar LED Aydınlatma Armatürleri için Elektriksel ve Fotometrik Ölçümler

ANSI IES LM-79-19

Aydınlatma Armatürleri Performans-Bölüm 1: Genel Gereksinimler

IEC 62722-1
SASO-IEC-PAS-62722-1

LED Aydınlatma Armatürleri için Elektriksel ve Fotometrik Ölçümler

IEC 62722-2-1

SASO-IEC-PAS-62722-2-1

Lambaların Enerji Etiketlemesi (Sadece doğrusal olmayan E27 duylu lambalar için)

SASO 2870

Energy Effıcıency, Functıonalıty And Labellıng Requırements For Lıghtıng Products Part 2

SASO 2902

 

 

Yukarıda SASO standartlarına göre yapılacak olan testler Saudi Arabistan Gümrüğünün Enerji label etiketleme sistemi için 2000h ve 6000h de yapılacak olan akrediteli testler ile EER etiketine sahip olabilme standartlarıdır. Türkiye’de İlk defa PTC Laboratuvarımız LED modüllerin ve ampüllerin Enerji performans testleri Saso standartlarına göre test raporları sunabilmektedir.

LED’Lİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ VE LAMBALARININ FOTOMETRİK TESTLERİ: BÜTÜNLEŞTİRME KÜRESİ ve GONYOFOTOMETRE ölçme ve fiyat teklifi için test istek formumuzu e-mail adresine göndererek yada telefon ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

 

Optimum performans - ışığın performansı

Özellikle LED'lerin tanıtımıyla performans, kaliteli ürünler için belirleyici bir farklılaştırıcı haline geldi. Teknoloji değişimi sürecinde, tüketiciler ürünlerin performansını zorlukla karşılaştırabilir.

 Modern ışık laboratuvarımızda, ürünleri test etmek ve yüksek performanslı ürünleri vurgulamak için gerekli donanıma ve gerekli donanıma sahibiz. Işığın biyolojik etkisini inceler ve onun spektral özelliklerini belirleriz. Ve bu esnek, hızlı ve dünya çapında.