LVD Test Laboratuvarı

Alçak Gerilim Direktifi (LVD) Testi

2014/35 / AB Düşük Voltaj Direktifi, elektrikli ekipman satışını düzenleyen ülke yasalarını uyumlu hale getiren Avrupa mevzuatıdır. Özellikle Avrupa Birliği dâhilinde belirli bir voltaj aralığında herhangi bir elektrikli ekipmanın temini veya satışı ile ilgilidir. LVD Direktifi, tüm Avrupa vatandaşlarına yüksek koruma sağlarken, üreticilere Avrupa pazarı için tek bir yasal çerçeve sunmaktadır.

Lvd Testi Uygulanan Test Maddeleri 

 

 1. (3.4) İşaretleme Demeyi / Durability
 2. (4.13.1) Mekanik dayanım Darbe Testi / Impact Tesf
 3. (4.12.1) Tork Testi / Torgue Test
 4. (5.2.10.3) Çekme deneyi/ Pull test
 5. (7) Toprak Devamlılığı Testi / Zarfhine Continuity Test
 6. (8.2.5) Elektrik Çarpmasma Karşı Koruma / Protection againsi electric shock
 7. (9.2.1) Toza karşı koruma deneyi/ Resistance to Dust
 8.  (9.2.3-IPX1,9.2.4 IP3, 9.2.5-IP4, 9.2.6-IPX5, 9.2.7-IPX6, 9.2.8-IPX7, 9.2.9 IPX8)
 9. suya karşı dayanıklılık/ Resistance to Water
 10.   (9.3) Nem Deneyi/ Humidity test
 11. (11.2.1) Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları ve Yalıtma Aralıkları belirleme /
 12. Creepage Dıstamces And Clearances Determination
 13. (10.2.1) Yalıtım Direnci / Insulation resistance test
 14. (10.2.2) Elektriksel Dayanım / Electric sirengih test
 15. (10.3) Dokunma Akınkı/Touch Current Test
 16. (12.3.1) Dayanıklılık Deneyi/Endurance Test
 17. (12.4.1) Isıl Deneyi(Normal çalışma)/Thermal test(normal operation))
 18. (13.2) Isıya Karşı Dayanıklılık(Bilve basıncı Deneyi) Resistance to heat(Bali
 19. Pressure Test)
 20. (13.3) Aleve ve Tutuşmaya karşı Dayanıklılık(İğne Alevi Deneyi)/ Resistance to Flame and İgnition(Neeadle-flame test)
 21. (13.4) Ark izi oluşumuna dayanıklılık testi / Proof tracking test
 22.  (14.4) Mekanik denevler/ Mechanical test
 23. (15.5.1) Mekanik deneyler/ Mechanical test
 24. (15.5.2) Elektriksel deneyler/ Electrical test
 25. (15.6.2) Mekanik deneyler/ Mechanical test
 26. (15.6.3) Elektriksel deneyler/ Electrical test

TELEFON :+90 0216 225 03 41